Algemene voorwaarden

 

Deze algemene voorwaarden zijn opgemaakt in november 2018.

Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle fotografie door Huib Noordzij, handelend onder de naam: Northwood Weddings, onderdeel van Noordzij Fotografie.
Bij het boeken van een fotoshoot, workshop of complete reportage gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van Northwood Weddings. Deze zijn hieronder na te lezen.
Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen

Gegevens fotograaf

Naam: Huib Noordzij

Website: www.northwoodweddings.nl
Telefoon : +31 (0)631949551

Kvk : 69049572
BTW :  NL171133729B01

Offertes

Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. In de offerte staan het aantal uren omschreven . Bij de opdracht zijn de foto’s op hoge resolutie zonder watermerk inbegrepen.
De prijzen genoemd in offertes zijn 48 uur geldig. Alle genoemde prijzen in offertes zijn inclusief wettelijke belastingen (BTW) binnen Nederland.
Er zijn meerdere pakketten van diverse uren. Bij elk pakket kan een los dag-uur a 100,- euro worden bijgeboekt (* voor extra avonduren boven op het pakket van 12 uur geldt een avondtarief van 150,- euro per uur).

Nadat telefonisch of per mail is aangegeven dat men definitief van een offerte gebruik wenst te maken wordt de offerte een overeenkomst en wordt de betreffende datum en het afgesproken aantal uren definitief in de agenda gezet en gereserveerd. Met het akkoord gaan van de overeenkomst gaat de opdrachtgever akkoord met het vooraf betalen van het bedrag genoemd in de offerte en met het reserveren van de vermelde datum. De datum voor huwelijksfotografie wordt enkel gereserveerd na het akkoord gaan van de offerte. 

Wijzigingen in de offerte

Het aantal uren van het gekozen pakket kan binnen een maand na tekenen worden uitgebreid voor de prijzen die in de offerte vermeld staan, tenzij anders is overeengekomen. Het pakket kan niet worden verkleind. Indien het pakket na deze maand wordt uitgebreid naar een ruimer pakket gelden de op dat moment geldende tarieven, welke kunnen afwijken van de tarieven in de offerte, omdat de tarieven van Northwood Weddings regelmatig kunnen wijzigen door prijsstijgingen.

Toeslagen

Voor bijzondere data zoals feestdagen kunnen er andere tarieven worden gehanteerd.

Locaties

Voor bruidsfotografie op locatie: Men is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van de definitieve locatie voor de fotoshoot. Huib Noordzij denkt uiteraard graag mee en kan daar uiteraard in adviseren. Let er op om een alternatief te zoeken bij slecht weer, indien u in dit geval buiten geen foto’s wenst te maken.

  • Indien een bepaalde locatie gewenst is tbv de fotoreportage, is het bruidspaar verantwoordelijk voor alle locatievergoedingen zoals toegangskosten, parkeren etc. Het bruidspaar is tevens verantwoordelijk voor het regelen van de locatie en het verkrijgen van de toegang.

Levering fotomateriaal

 

De bewerkte foto’s worden in hoge resolutie in jpg, binnen 4-8 weken na de trouwdatum geleverd.
De beeldselectie van de bruiloftsreportage wordt door Northwood Weddings gedaan, de nabewerking wordt door Huib bepaald. Alle files worden ge-edit op een gekalibreerd scherm voor maximale kwaliteit in het album, waarbij de juiste witbalans wordt bepaald van de omgeving. Bij een”same-edit” op de dag zelf betekent dit dat de preview kan afwijken omdat deze gemaakt is op een laptop. De geleverde beelden zijn heel precies bewerkt, juist van kleurechtheid en zijn leidend.
Voor acht en tien uur zijn dit ongeveer minimaal 200-250 foto’s. Voor twaalf uur is dit 300-350 foto’s. Per uur komen daar nog zo’n 25-40 foto’s bij.
Alle foto`s worden naar gebruikelijke normen bewerkt, zoals dat nodig is bij RAW bestanden op de Huib Noordzij typerende wijze van bewerken.
Foto`s voor het album kunnen eventueel een aanvullende bewerking krijgen. Het wordt door de fotograaf bepaald welke foto’s hier voor in aanmerking komen en welke bewerkingen dit zijn. Ruwe bestanden worden niet geleverd, aangezien het eindresultaat na editen het eindproduct is voor het album, uiteraard op de hoogste mogelijke resolutie in jpg en zo groot mogelijk.

Indien er wordt samengewerkt met een niet bekende videograaf kan het zijn dat dit het aantal foto’s beïnvloed die gedurende de dag spontaan kunnen worden gemaakt. Northwood Weddings is hier niet voor verantwoordelijk.
Het hierboven minimaal genoemde aantal wordt daarbij alsnog geleverd.

Foto’s en gebruik (zie ook auteursrecht)

De fotograaf mag naar eigen, creatieve, inzicht de foto’s maken. Bruidsparen mogen de foto’s zoveel laten bijmaken als men zelf wil en uiteraard gebruiken voor prive doeleinden. De foto’s mogen op social media natuurlijk ook gewoon gedeeld worden; vermeld aub wel altijd de website of zakelijke Facebookpagina van Northwood Weddings, kortom met de naamsvermelding, er bij. Publicatie van de afbeeldingen op een persoonlijke website (dus niet commercieel) is toegestaan, mits de volgende copyright vermelding wordt gebruikt:
foto: Northwood Weddings (www.northwoodweddings.nl).
Mee fotograferen door derden tijdens de fotoshoot door anderen dan fotografen die voor Northwood Weddings werkzaam zijn is ,tenzij anders overeengekomen, niet toegestaan.

Algemeen:
Foto’s mogen niet worden bewerkt om aansluitend online te plaatsten. De aangeleverde foto’s mogen dat natuurlijk wel met naamsvermelding.

Fotografen en second shooters

 

Indien er gebruik wordt gemaakt van een van mijn vaste second shooters wordt de selectie gemaakt uit het totale aantal beelden met een aanvullend aantal foto’s vanuit de 2e fotograaf bovenop de eerder genoemde selectie.
De reiskosten voor een second shooter worden volledig betaald door het bruidspaar.

Het inhuren van een andere bruidsfotograaf of second shooter buiten Northwood Weddings is niet toegestaan omdat dit het werk ernstig zou kunnen belemmeren en de kwalitiet niet geleverd kan worden waarvoor u mij heeft geboekt.

Auteursrecht foto’s 

 

–       Het auteursrecht van de foto berust ten alle tijden bij de fotograaf.
–       Het is niet toegestaan foto’s van fotograaf, in welke vorm dan ook, aan te passen en deze op internet te plaatsen,
–      Bij het leveren van de foto’s heeft de particuliere klant recht tot reproductie voor eigen gebruik.
–      Het is de klant niet toegestaan om bestanden voor commerciële of non-profit bedrijven te gebruiken.

–      Het is niet toegestaan foto’s in te sturen naar fotowedstrijden zonder nadrukkelijke toestemming van de fotograaf.
–      De klant geeft de fotograaf toestemming voor het gebruik van de gemaakte foto’s voor promotie doeleinden. Zoals, maar niet beperkt tot; blog, portfolio, social media, flyers, exposities, wedstrijden. De klant kan schriftelijk of per email vóór de fotoshoot aangeven hier bezwaar tegen te maken. De fotograaf zal dan de foto’s niet gebruiken.
–     De klant mag foto’s voor privégebruik op social media plaatsen. Hierbij dient ten alle tijden vermeld te worden : Foto’s gemaakt door Northwood Weddings naast vermelding van de website: www.northwoodweddings.nl

Meefotograferen

Er zullen naast de fotograaf geen andere professionele fotografen ingehuurd worden voor de betreffende opdracht. Overige personen in de hoedanigheid van gasten of familie is het toegestaan te fotograferen, echter zonder daarbij de fotograaf te hinderen of de door de fotograaf opgezette poses en settings e.d. ‘mee’ te fotograferen. Mochten gasten zich hinderlijk opstellen en fotograaf hierdoor belangrijke momenten missen dan kan de fotograaf hier niet aansprakelijk voor worden gesteld. Indien klant een professionele videograaf inhuurt dan zal klant aangeven of fotograaf of videograaf de momenten moet vastleggen om het moment dat het niet mogelijk blijkt samen te werken vanaf het beste punt. Fotograaf zal zijn best doen tot het beste eindresultaat te komen voor zowel videograaf als fotograaf.

Het is de fotograaf in overeenstemming met de klant toegestaan een derde mee te nemen in de hoedanigheid van assistent of stagiair. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend en dit brengt geen extra kosten met zich mee voor de klant.

Bewaren bestanden

De klant is zelf verantwoordelijk voor het maken van een back up van de aangeleverde bestanden. Bestanden worden sowieso minstens vijf jaar bewaard vanaf het moment van versturen van de foto’s en het is aan te raden om zelf een aantal kopieën te maken als back up!
Niet gebruikt materiaal is in een later stadium niet opvraagbaar of opeisbaar.

Album

Indien gekozen voor een album maakt Huib Noordzij het album op met de door jullie zelf gekozen fotobestanden. Indien jullie dit prettig vinden kan Huib zelf een layout maken. De lay-out zal vervolgens middels een pdf ter beoordeling worden toegestuurd. De prijzen zoals op deze website genoemd zijn tot drie maanden na jullie huwelijk geldig. Na deze tijd kan het zijn dat de tarieven zijn aangepast bij de leverancier en/of drukker en daardoor dus ook bij mij.

Producten

Fotograaf is niet aansprakelijk wanneer het eindproduct afwijkt van de kleurweergave op het beeldscherm van de klant

Klant heeft bij afwijkende kleurweergave ten opzichten van zijn/haar eigen beeldscherm geen recht op een nieuw product, terugstorten van de betaling of een andere vergoeding.

Indien klant zelf producten besteld van  de door fotograaf aangeleverde usbstick is de fotograaf niet verantwoordelijk voor dit eindproduct.

Trouwalbum (optioneel)

De klant ontvangt na het ontvangen van de trouwfoto’s de eerste layout van het trouwalbum. De klant heeft vervolgens 2 weken om feedback te geven op het fotoalbum. Indien er een 2de wijzigingsronden is dient klant binnen 1 week te reageren op dit concept. De fotograaf houdt uiteraard  rekening met eventuele vakanties van bruidspaar.

Het album wordt door fotograaf opgemaakt. Klant ontvangt een pdf ter goedkeuring en kan kosteloos tot 3 correctieronden doorgeven (waarbij er foto’s vervangen, verwijderd of verplaatst moeten worden). Verplaatsen is alleen mogelijk als niet de complete layout veranderd dient te worden of andere wijzigingen met een maximum aanpassingsduur van 2 uur. Meer of andere wijzigingen vinden in overleg plaats. Hiervoor kan de fotograaf € 75,00 per uur factureren. Na goedkeuring van de albumopmaak zal het album worden besteld. Levertijd bedraagt vanaf dat moment 3-6 weken

Indien klant niet binnen 4 weken reageert met feedback op het fotoalbum en het half jaar na opname is verstreken zal het album niet meer in productie worden genomen.

Het album kan aangetekend per post worden verstuurd indien gewenst. Het album wordt na ontvangst van de drukker bij Northwood Weddings goed nagekeken of alles naar wens is en daarna pas opgestuurd als alles juist blijkt te zijn gedrukt. Bij schade na verzenden vanuit Northwood Weddings naar het bruidspaar veroorzaakt door de transporteur is Northwood Weddings niet aansprakelijk. Mocht er geval van schade zijn en blijkt dat dit door het transport gekomen is, dan kan de verzender eventueel aansprakelijk gesteld worden en kan worden geprobeerd het bedrag van het verstuurde album terug te vorderen bij de transporteur.

Wijze van betalen


De 1e factuur met de aanbetaling, bestaande uit een vast bedrag van € 500,-, wordt na het akkoord gaan van beide partijen gefactureerd door de fotograaf aan het bruidspaar en dient tevens als de reservering van de dag. Het resterende bedrag word gefactureerd bij het leveren van de foto's.

Indien de opdracht na bevestiging wordt gewijzigd of geannuleerd (bijvoorbeeld in geval van ziekte of bijv. een sterfgeval binnen de familie van het bruidspaar) dan zal er als eerste naar een andere datum worden gekeken. Indien verzetten niet gewenst of niet mogelijk is, dan zal de betaalde factuur van 30% ter compensatie van de vrij gehouden dag gelden.

Technische problemen

 

Northwood Weddings zal alle redelijke maatregelen treffen om de risico’s op technische problemen zoveel mogelijk te beperken en werkt met de professionele apparatuur van Nikon met twee camera’s en diverse lenzen in het hoogwaardig segment. Er is dus altijd een back up aanwezig van apparatuur. Northwood Weddings schrijft de bestanden tijdens de fotoshoot tweezijdig weg op twee geheugenkaarten per camera voor een gedegen risicospreiding.
Huib Noordzij is niet aansprakelijk voor het niet leveren van alle fotomateriaal, bijvoorbeeld door het ontbreken van een file, of een mislukte opname. Hij probeert de dag daarentegen altijd zo goed mogelijk vast te leggen op de voor hem zo typerende ongedwongen, journalistieke wijze.

Extra kosten:

 

Diner, Parkeren

Indien er een vergunning nodig is om te parkeren tijdens de fotoshoot/bruiloft, dan zal er een vergunning worden geregeld voor fotograaf. Op deze manier wordt voorkomen dat fotograaf de auto eerst op grote afstand moet parkeren en hierop moet worden gewacht. Bij tussentijdse verplaatsingen is fotograaf niet verantwoordelijk voor onverwachte vertragingen, of planfouten waardoor hij fotomomenten mist. Als er betaald geparkeerd moet worden zal de fotograaf gebruik maken van Park Mobile indien mogelijk en de kosten achteraf in rekening brengen.

Annulering en/of ziekte

 

Bij annulering of overmacht (bijvoorbeeld ziekte) van de fotograaf wordt u zsm op de hoogte gesteld en heeft u de volgende keuze:

1) Huib Noordzij stelt een andere fotograaf voor indien mogelijk; het bestaande contract loopt gewoon verder.  Hier kunnen geen rechten en/of garanties aan worden ontleend echter Northwood Weddings beschikt over een netwerk van fotografen die voor vervanging zorg kunnen dragen.

2) U heeft het recht het contract te ontbinden.

In alle gevallen van schade door afwezigheid van de fotograaf (door onvoorziene omstandigheden zoals bijvoorbeeld ziekte) is de aansprakelijkheid van de fotograaf beperkt tot het terugbetalen van door de klant reeds voldane bedrag of het zoeken van vervanging indien gewenst.

Onmacht

 

In alle gevallen van schade door afwezigheid van de fotograaf door onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld ziekte), is de aansprakelijkheid van de fotograaf beperkt tot het terugbetalen van door de klant reeds aan fotograaf voldane bedragen of door het aanbieden van een van de vervangende fotografen Indien men kiest voor een terugbetaling zal deze binnen 10 werkdagen na de bruiloft geschieden. Fotograaf zal indien gewenst door bruidspaar proberen binnen zijn/haar netwerk een vervangende fotograaf te regelen voor de huwelijksdag echter kunnen hier geen rechten aan worden ontleend. Alle verdere afhandelingen, zoals het ontwikkelen van de foto’s en maken van het album zullen worden afgehandeld door de geboekte fotograaf.

Bij diefstal of plotseling (onverwachts) technisch falen van apparatuur gedurende de uitvoering van de opdracht, waaronder maar niet beperkt tot het verliezen of falen van computers, camera(s), geheugenkaarten of ongeval zal de opdracht voor zover mogelijk is naar beste kunnen worden uitgevoerd en/of bewerkt. Bruidspaar kan fotograaf voor dergelijke onvoorzienbare omstandigheden niet in gebreken stellen, noch vragen of eisen om vergoeding of schadeloosstelling.

Privacy en persoonsgegevens

 

De Fotograaf zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens (zoals adres, geboortedatum, telefoonnummer, emailadres, etc) openbaar maken of doorgeven aan derden. Een kopie afspraken, contract & persoonsgegevens wordt enkel gedeeld met een vervangende fotograaf.
Indien klant een product besteld kan fotograaf ervoor kiezen deze rechtstreeks bij klant te laten bezorgen. In dat geval zullen de adresgegevens van klant worden doorgegeven voor de verzending van het product.

Het plaatsen van een opdracht betekent dat u instemt voor het gebruik van de door fotograaf gemaakte foto’s door fotograaf op maar niet beperkt tot website, portfolio, tentoonstelling en/of reclame materiaal. indien bruidspaar dit wenst is het mogelijk dat fotograaf geen namen in de bestandsnamen gebruikt. Zo zullen de foto’s niet naar voren komen als in google op de namen van klant wordt gegoogled.

Aanvullende informatie voor bruidsfotografie

 

De reiskosten zijn inclusief tot 50 km.

Bij reportages langer dan 4 uur zal er voor voor de fotograaf voor wat te eten en te drinken worden gezorgd. Indien de fotograaf ook in de avond aanwezig is  zal er voor de fotograaf voor een voedzame maaltijd worden gezorgd.

Alle details zoals adressen, waar te starten met fotografie etc, worden uiterlijk twee weken voor de bruiloft nogmaals doorgesproken met de fotograaf, om eventuele wijzigingen door te geven.

Northwood Weddings is niet aansprakelijk voor het feit dat niet iedereen op de foto staat. Wilt u dit altijd ruim voor de dag aangeven indien dit uiterst noodzakelijk is, zodat de ceremoniemeester dit op de dag zelf kan arrangeren en inplannen middels een lijstje voor de fotograaf.
Dit geldt ook voor overige zaken die u graag terug ziet in uw album.

Disclaimer

Northwood Weddings is niet verantwoordelijk voor enige schade die de klant kan lijden. Northwood Weddings geeft geen garanties voor schade die voortkomt uit het gebruik van haar diensten. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, verlies van gegevens dat voortkomt uit technische schade, vertragingen, niet aankomen, of verkeerde aflevering, en alle onderbrekingen van diensten veroorzaakt door Northwood Weddings en haar personeel.

Indien niet aan de genoemde voorwaarden kan worden voldaan of tussentijds punten worden gewijzigd welke niet aan de algemene voorwaarden voldoen kan Northwood Weddings het contract te allen tijde eenzijdig opzeggen.

#NorthwoodWeddings

Algemene voorwaarden | Contact

© 2021 Northwood Weddings is onderdeel van Noordzij Fotografie